OBSAH

Partneri

Počet návštev: 108125

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

od 13. - 16. novembra 2017 nevyučujú p. uč. Blahušiaková. Za p. uč. Vendelovú a Kaščákovú je zabezpečené čiastočné zastupovanie.    

Aktuality

pre online prihlášku kliknite  TU

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 23.11.2017)
Sandra Plaskoňová (Bochňa Juraj, ArtD.)
Broderick Van Veldhoven (Bartníková Graciana)
Zajtra (Piatok 24.11.2017)
Patrik Kaľa (PHV 2017)
Maroš Mihalik (Bukovský Marián, DiS.art)
Lívia Renčková (Blahušiaková Andrea, DiS.Art.)
Sabrina Slimáková (Foltínová Eva, Bc.)
Emília Mezeiová (Nepokračujúci HO)

Novinky - ZUŠ Michala Vileca

Novinky ZUŠ Michala Vileca

 • Oddýchnime si všetci cez "Jesenné prázdniny" , ktoré budú od 30.10. do 1.11.2017 . Nástup do školy je až vo štvrtok 2.11.2017.  

 • Aj u nás sme v rámci mesiaca úcty k starším pripravili vo štvrtok 26.októbra koncert venovaný práve naším babkám a dedkom....Starší, ale aj tí najmladší naši žiaci vystúpili v plnej koncertnej sále.  

   

   

 • Orchester, ktorý sa skladá zo študentov a pedagógov našej bardejovskej Základnej umeleckej školy Michala Vileca sa predviedol svojím vystúpením v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v našom hlavnom meste. Vystúpenie sa konalo pod záštitou Predsedu vlády SR a spoluorganizátorom okrem spomínanej ZUŠ Michala Vileca bola Slovenská rada rodičovských združení  v zastúpení jej prezidentky Bc. Ing. Júlie Lindtnerovej. Koncert, na ktorom participovalo viacero umeleckých škôl zo Slovenska a aj  z Maďarska  sa konal v rámci XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a nadviazal tak na podujatie, ktoré prebehlo u nás v Bardejove v máji tohto roku. Samotná prezentácia tohto výnimočného hudobného telesa mala veľký úspech a preto môžeme byť na svojich žiakov a Bardejovčanov právom hrdý. Celá akcia by mala vyvrcholiť v máji v roku 2018 v Madride v Španielsku, kde náš Žiacky akordeónový orchester bude reprezentovať nielen svoju materskú ZUŠ Michala Vileca, ale aj naše mesto Bardejov.    

 • Na koncerte žiakov Základných umeleckých škôl 10. a 11.- októbra 2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave, ktorý sa koná pri príležitosti XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a ktorý je pod záštitou predsedu vlády SR, vystúpi náš Žiacky akordeónový orchester. 

  Držte nám palce !!! 

 • Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka, zábavy a oddychu. Po prázdninách sa tešíme opäť na stretnutie s Vami. 

  Nástup do školy v novom školskom roku je 4.9. 2017 / pondelok/ 

   

  Zápis žiakov na nový školský rok je          4.9 2017     od 9.30 - 11.30 h

                                                                                       od 13.30 - 17.30 h

   

                                                                  5-8.9.2017   od 13.00 -17.00 h 

 • Cezhraničná prehliadka „Hľadáme umelecké perly”  organizovaná Združením svetová hudba AKORD z Noveho Saczu (Poľsko)aj Občianskym združením Nový domov v Stropkove (Slovensko)  v rámci projektu „Rozvoj umeleckých záujmov ako príležitosť pre rozvoj kultúrneho – prírodného  vzdelávania na poľsko-slovenskom pohraničí” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020"

 • 18.5. 2017 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 8. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v štyroch kategóriách z 9 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art   s Mgr. Michal Germuška.  Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  8 miest v zlatom pásme.  Laureátom súťaže sa stal  Richard Čuba   zo ZUŠ Bernolákova v Košiciach. 

 •  

  V utorok 17. 5. 2017  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 27. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 26 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  PaedDr. Františka Kováčová, Mgr. Zuzana Pulščáková a p. Monika Soroková.    

 • Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov / terajších a skončených študentov umeleckých škôl/ a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať  a svojou interpretáciou ukázať, čo sa naučili a ako pokročili vo svojej profesionálnej umeleckej kariére.

  Na tohtoročnom koncerte, ktorý sa konal v ZUŠ Michala Vileca 3. marca 2017 o 17.00  sa predstavila Katarína Jurčová a Miriam Katuščáková v hre na husliach, a Ema Pisarčíková a Tadeáš Golec v hre na klavír. Svojou interpretáciou svetoznámych hudobných autorov ukázali svoje interpretačné majstrovstvo a dokázali, že na „nich“, na svojich bývalých žiakov môžeme byť právom pyšný.

 • Vo štvrtok 2.marca 2017 sa v Bardejove na pôde ZUŠ Michala Vileca predstavili študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove pôvodnou hudobnou komédiou Viliama Staneka a Stanislava Bilého s názvom „Čo keby...?“.  Predstavenie o ťažkej ceste za umením a poznaním pravdy, o tom  že každá práca je dôležitá, keď sa robí s láskou zaplnilo celú veľkú koncertnú sálu ZUŠ M. Vileca.

  Táto hudobná komédia je v poradí už tretím projektom SKDK Prešov, v ktorom sa spája hudobné, herecké a tanečné umenie. Snaží sa tak praktickou formou priblížiť študentom prácu v profesionálnom divadle. Bola autormi vytvorená priamo pre študentov SKDK s prihliadnutím na personálne obsadenie jednotlivých učebných odborov a schopnosti študentov. 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria