Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.12.2009
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.02.2011
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.08.2011
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.10.2013
1701003 269,30 s DPH 20.01.2017 Hotel Bardejov
1717874 25,00 s DPH 25.01.2017 JURIS DAT-vyd.
2017005 339,00 s DPH 09.02.2017 exmusic ivan Revilak
22017 83,70 s DPH 13.02.2017 ZS BARDEJOV KRPELCA
621700409 15,60 s DPH 13.02.2017 DATALAN
32017 382,23 s DPH 13.02.2017 ZS BARDEJOV KRPELCA
2122071794 204,78 s DPH 13.02.2017 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
7793129631 30,38 s DPH 13.02.2017 T-COM
1704016 274,00 s DPH 16.02.2017 Hudobný nástroj
20170018 5 193,02 s DPH 16.02.2017 BARDTERM
621700538 33,00 s DPH 23.02.2017 DATALAN
7821701497 213,44 s DPH 24.02.2017 Mesto Bardejov
720170531 285,48 s DPH 26.02.2017 VEMA
20170066 154,19 s DPH 03.03.2017 Dušan Fecko-Predajjňa u Fecka
81309759 11,95 s DPH 03.03.2017 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
52017 102,00 s DPH 06.03.2017 ZS BARDEJOV KRPELCA
zobrazené záznamy: 1-20/156