Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.08.2011
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.10.2013
Zmluva Datalan s DPH 26.02.2019 Datalan a.s.
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.12.2009
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.02.2011
1201116675 2,93 s DPH 26.09.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
2122283549 3,77 s DPH 18.04.2017 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
2122280367 3,94 s DPH 18.04.2017 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
1183353387 6,36 s DPH 08.02.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1155752651 6,54 s DPH 15.04.2017 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1195878825 7,43 s DPH 16.07.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1198414412 8,04 s DPH 15.08.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1188330918 8,58 s DPH 06.04.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1185777671 10,72 s DPH 07.03.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1203712120 11,28 s DPH 19.10.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
81309759 11,95 s DPH 03.03.2017 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1193462432 13,30 s DPH 19.06.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1206233821 13,33 s DPH 16.11.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
621801015 15,60 s DPH 08.03.2018 DATALAN
621805817 15,60 s DPH 15.12.2018 DATALAN
zobrazené záznamy: 1-20/156