Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.08.2011
Faktúra 11/2020 za telefonické služby - telefon + internet 41,63 s DPH 8251889946 05.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 17/2020 teplo 3 059,71 s DPH 20200076 28.02.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 16/2020 aktuálne verzie 473,64 s DPH 720201849 17.02.2020 Vema, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 15/2020 manažment školy časopis 77,00 s DPH 7302104798 18.02.2020 Wolters Kluver 7302104798 Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 14/2020 telefonné služby s DPH 8254141614 05.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 07.03.2020
Faktúra p3/2020 za stravu pripl. zo SF 68,10 s DPH 022020 05.02.2020 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra p2/2020 za stravu pripl. zo SF 3,90 s DPH 12020 05.02.2020 Školská jedálen pri ZŠ Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra p1/2020 ZA pohostenie z príležitosti zahájania roka 2020 SF 378,00 s DPH 2/2020 22.01.2020 Hotelová akadémia Jána Andraščíka ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 27.01.2020
Faktúra 13/2020 seminár PAM 54,00 s DPH 420200679 29.01.2020 Vema, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 30.01.2020
Faktúra 12/2020 za el.energiu 225,00 s DPH 16141038091 12.01.2020 Slovakia Energy s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.01.2020
Faktúra 10/2020 za stravu 20,02 s DPH 032020 05.02.2020 Školská jedálen pri ZŠ Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 19/2020 telefonné služby 13,54 s DPH 1420347764 27.02.2020 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 9/2020 za stravu 349,58 s DPH 032020 02.02.2020 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 8/2020 za ozvučenie 400,00 s DPH 2020005 10.02.2020 Iluzia, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 7/2020 za teplo 2 782,51 s DPH 20200018 11.02.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 6/2020 odborný seminár 70,00 s DPH 29012020 30.01.2020 Kantorka , n.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 30.01.2020
Faktúra 5/2020 oprava HN 670,00 s DPH 1/2020 30.01.2020 Ing. Pirický Peter ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 4/2020 oprava HN 710,00 s DPH 1/2020 30.01.2020 Ing. Pirický Peter ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 3/2020 telefonné služby 9,41 s DPH 8242995523 22.01.2020 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/322