Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 50/2020 školenie o BOZP 200,00 s DPH 20200134 30.06.2020 Jozef Choma ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 20.07.2020
Faktúra 18/2020 čASOPIS ŠKOLA 25,00 s DPH 92099874 03.02.2020 Jurist Dat-vyd. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 23/2020 účtovné suvsťažnosti 37,00 s DPH 1442020 10.03.2020 Reg.vzdel.centrum ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 40/2020 za žiacku agendu 30,00 s DPH 9120000630 02.06.2020 Applied Software ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 24.06.2020
Faktúra 32/2020 za vzdialenu podporu 123,60 s DPH 622001214 31.03.2020 Datalan ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 21.04.2020
Faktúra 30/2020 za vodovodný materiál 257,90 s DPH 2020037 21.03.2020 Dušan Hoclár Univerzal ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 06.04.2020
Faktúra 33/2020 za vodné stočné a spotrebu vody I.Q 1 158,89 s DPH 2500075340 31.03.2020 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 21.04.2020
Faktúra 47/2020 za teplo fixná zložka máj 1 495.51 s DPH 20200314 30.06.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 08.07.2020
Faktúra 36/2020 za teplo -fixná zložka 1 499.47 s DPH 20200255 30.04.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 26.06.2020
Faktúra 49/2020 za teplo -fixná zložka 1 495,51 s DPH 20200374 30.06.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 20.07.2020
Faktúra 34/2020 za teplo - fixná a variabilná zložka 1 808.35 s DPH 20200195 31.03.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 26.06.2020
Faktúra 7/2020 za teplo 2 782,51 s DPH 20200018 11.02.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 11/2020 za telefonické služby - telefon + internet 41,63 s DPH 8251889946 05.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra p2/2020 za stravu pripl. zo SF 3,90 s DPH 12020 05.02.2020 Školská jedálen pri ZŠ Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra p3/2020 za stravu pripl. zo SF 68,10 s DPH 022020 05.02.2020 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 21/2020 za stravu 15,40 s DPH 42020 28.02.2020 Školská jedálen pri ZŠ Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 22/2020 za stravu 320,32 s DPH 062020 28.02.2020 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 9/2020 za stravu 349,58 s DPH 032020 02.02.2020 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 28/2020 za stravu 78,54 s DPH 092020 30.03.2020 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 06.04.2020
Faktúra 10/2020 za stravu 20,02 s DPH 032020 05.02.2020 Školská jedálen pri ZŠ Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/329