Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 43/2020 telefonné služby 3,28 s DPH 1360417654 27.06.2020 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 01.07.2020
Faktúra 42/2020 za služby pri poskyt.ochrany majetku 39,84 s DPH 9010000020 02.06.2020 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 24.06.2020
Faktúra 41/2020 telefonné služby 41,56 s DPH 8262205107 02.06.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 24.06.2020
Faktúra 40/2020 za žiacku agendu 30,00 s DPH 9120000630 02.06.2020 Applied Software ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 24.06.2020
Faktúra 39/2020 za el.energiu 333,00 s DPH 16414103809+5 02.05.2020 Slovakia Energy s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.05.2020
Faktúra 37/2020 telefonné služby 41,48 s DPH 8258683068 30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 25.05.2020
Faktúra 36/2020 za teplo -variabilná zložka 1 499,47 s DPH 20200255 30.04.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 26.06.2020
Faktúra 38/2020 02 3,19 s DPH 1540476945 23.04.2020 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 22.05.2020
Faktúra 35/2020 za el.energiu 315,00 s DPH 16141038094 02.04.2020 Slovakia Energy s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 07.04.2020
Faktúra 32/2020 za vzdialenu podporu 123,60 s DPH 622001214 31.03.2020 Datalan ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 21.04.2020
Faktúra 31/2020 telefonné služby 41,78 s DPH 8256410262 31.03.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 21.04.2020
Faktúra 33/2020 za vodné stočné a spotrebu vody I.Q 1 158,89 s DPH 2500075340 31.03.2020 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 21.04.2020
Faktúra 34/2020 za teplo -variabilná zložka 1 808,35 s DPH 20200195 31.03.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 26.06.2020
Faktúra 28/2020 za stravu 78,54 s DPH 092020 30.03.2020 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 06.04.2020
Faktúra 27/2020 za stravu 3,08 s DPH 62020 26.03.2020 Školská jedálen pri ZŠ Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 06.04.2020
Faktúra 30/2020 za vodovodný materiál 257,90 s DPH 2020037 21.03.2020 Dušan Hoclár Univerzal ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 06.04.2020
Faktúra 26/2020 za hovory 4,91 s DPH 1490422815 15.03.2020 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 06.04.2020
Faktúra 29/2020 za komunálny odpad 246,84 s DPH 7823001580 11.03.2020 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 06.04.2020
Faktúra 25/2020 za počítač 694,00 s DPH 1/2020 10.03.2020 Bardcomp Bardekpv ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 31.03.2020
Faktúra 23/2020 účtovné suvsťažnosti 37,00 s DPH 1442020 10.03.2020 Reg.vzdel.centrum ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/322